Elżbieta Roeske

Wiceprezes Zarządu

e-mail: [email protected]

Sabrina Żymierska

Dyrektor Poznań Congress Center

e-mail: [email protected]

Zespół odpowiedzialny za wydarzenia kulturalne i eventy

Rafał Hajduk

Kierownik zespołu obsługi wydarzeń kulturalnych i eventów

tel. kom. +48 693 028 090
e-mail: [email protected]

Elżbieta Michalczewska-Dubicka

Specjalista ds. sprzedaży i relacji z klientami

tel. +48 61 869 2787
tel. kom. +48 693 028 049
e-mail: elzbieta.michalczewska-dubicka @grupamtp.pl

Andrzej Snadny

Specjalista ds. sprzedaży i relacji z klientami

tel. +48 61 869 2408
tel. kom. +48 693 021 512
e-mail: [email protected]

Zespół odpowiedzialny za konferencje oraz targi

Maciej Herkt

Kierownik zespołu organizacji konferencji i targów

tel. kom. +48 693 028 023
e-mail: [email protected]

Małgorzata Ostańska-Janicka

Specjalista ds. sprzedaży i relacji z klientami

tel. +48 61 869 2342
tel. kom. +48 603 413 486
e-mail: [email protected]

Anna Paczos

Specjalista ds. rozwoju produktów

tel. kom. +48 693 025 348
e-mail: [email protected]

Joanna Sauer-Własny

Specjalista ds. sprzedaży i relacji z klientami

tel. +48 61 869 2638
tel. kom. +48 691 033 075
e-mail: [email protected]