Pawilon 3A

Zaprojektowany w 1929 roku, po wojnie kilkukrotnie powiększany i ostatecznie w 1947 roku odbudowany z zachowaniem pierwotnej architektury i konstrukcji, która nadal stanowi jego zabytkową część. Z uwagi na swoją kubaturę, zmodernizowaną w latach późniejszych, jednocześnie w pawilonie może przebywać ponad 6 000 osób, co stwarza idealne warunki do organizacji bankietów i koncertów.