Pawilon 7

To jeden z pawilonów wchodzących w skład kompleksu popularnie zwanego „czteropakiem”. Są to zmodernizowane pawilony, połączone zadaszonymi i przeszklonymi pasażami, tworzącymi nowoczesną przestrzeń wystawienniczą. Pasaże zwane są Alejami Lipowymi, co zawdzięczają zachowanemu w kompleksie naturalnemu drzewostanowi. Dzięki swoim unikatowym cechom miejsce to stało się centrum obrad podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych, dotyczącej zmian klimatu COP14 w 2008 roku. Na antresoli pawilonu znajduje się 10 sal konferencyjnych, a największa z nich może pomieścić ponad 200 osób.