Pawilon 7

Podziel się

To jeden z pawilonów wchodzących w skład kompleksu popularnie zwanego „czteropakiem”.

#

Są to zmodernizowane pawilony, połączone zadaszonymi i przeszklonymi pasażami, tworzącymi nowoczesną przestrzeń wystawienniczą. Pasaże zwane są Alejami Lipowymi, co zawdzięczają zachowanemu w kompleksie naturalnemu drzewostanowi. Dzięki swoim unikatowym cechom miejsce to stało się centrum obrad podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych, dotyczącej zmian klimatu COP14 w 2008 roku.

Na antresoli pawilonu znajduje się 10 sal konferencyjnych, a największa z nich może pomieścić ponad 200 osób.

Powierzchnia ekspozycji
Parter 3 792 m2
Wysokość 2,80-10 m
Liczba sal konferencyjnych 8
Pojemność
Max. liczba osób 3 792
Układ bankietowy 700