Pawilon 8A

Podziel się

Stanowi jeden z pawilonów wchodzących w skład kompleksu popularnie zwanego „czteropakiem”.

#

Najnowszy pawilon na MTP, połączony łącznikiem naziemnym z pawilonem 15.

Zmodernizowane pawilony, połączone zadaszonymi i przeszklonymi pasażami, tworzącymi nowoczesną przestrzeń wystawienniczą. Pasaże zwane są Alejami Lipowymi, co zawdzięczają zachowanemu w kompleksie naturalnemu drzewostanowi. Dzięki swoim unikatowym cechom miejsce to stało się centrum obrad podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych, dotyczącej zmian klimatu COP14 w 2008 roku.

Na antresoli pawilonu znajduje się jedna z wielu restauracji MTP Bistro, ulokowanych na terenie targów.

Powierzchnia ekspozycji
Parter 2 801 m2
Wysokość 10 m
Pojemność
Max. liczba osób 2 801
Układ bankietowy 750